HAKKIMIZDA

Devam – ancak simdiye kadar gibi değil.

Aciz tehdidi altında bulunan şirketlerin ekonomik açıdan hayatta kalması için herşeyi yapmakta olup kendilerine esaslı bir onarım vasıtasıyla yeni bir perspektif vermeye çalışmaktayız. Herşey „İlk Yardım“ ile başlamaktadır. Acizi engellemek ve tehlikede bulunan şirketin devamını sağlamak için taslaklar geliştirmeye çalışmaktayız. Hızlı faaliyetler gereklidir. Varlıkların kurtarılması sözkonusudur. Yani gerçekçi, bir plan ile şirketin sürdürülebilir ekonomik bir temele oturtulması ve böylece işyerlerin korunması. En önemli görev, müşterilerin şirketin geleceğine yönelik güvenlerinin korunmasıdır.
Kendi  muhasebe bölümümüz, hemen gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak için hızlı biçimde güncel, genel bir bakışı elde etmemize yardımcı olmaktadır.  „Davadan davaya“ bölümümüzde derlediğimiz örnekler, aciz hukukundaki gereksinimlerinin ne kadar farklı olduğunu göstermektedir. Bu alandaki 25 seneden fazla tecrübemizle vekillerimize hatalardan kaçınmalarında yardımcı olmaktayız.
 

Son Çözüm: Aciz

Avukatlık büromuzun ana faaliyeti, Frankfurt bölgesindeki aciz mahkemelerinden aldığımız aciz davalarının yürütülmesidir. Bu bağlamda, ilk önce bir devamın veya bir aciz davasının mümkün olup olmadığını tespit etmeye gayret göstermekteyiz. Mümkün olmadığı takdirde, likidasyon kaçınılmazdır. Aciz idarecisi olarak, tarafsız olup tüm taraflara karşı sorumluyuz. Vekillerimize her açıdan kendimizin hizmet etmesi bizim için çok önemlidir. Böylece, sınır ötesinde  Avrupalı aciz avukatları ağı çerçevesinde de etkiniz.

DIN Sertifikasyonu (VID CERT, GOI - Grundsätze ordnungsgemäßer Insolvenzverwaltung, ISO 9001:2008)