KÜNYE

www.rahuc.de web sitesi çerçevesinde tanıtılan avukatlar Almanya Federal Cumhuriyeti’nde avukatlık ruhsatına sahiptir.
Meslek hukuku açısından ilgili makam:

Rechtsanwaltskammer Frankfurt (Frankfurt Avukatlık Barosu)

Telefon: +49 / 69 / 170098-01
Telefaks: +49 / 69 / 170098-50 oder -51
E-Posta:: info@rechtsanwaltskammer-ffm.de

URL: http://www.rechtsanwaltskammer-frankfurt.de

USt-ID: DE111938298

Bu web sitesinde tanıtılan avukatların faaliyetleri meslek hukukunun aşağıdaki hükümlerine tabidir:
Bundesrechtsanwaltordnung (BRAO) 
Berufsordnung für Rechtsanwälte (BORA) Fachanwaltsordnung (FAO) Standesregelung der Rechtsanwälte in der Europäischen Gemeinschaft (CCBE-Berufsregeln) 
Rechtsanwaltsvergütungsgesetz (RVG)
Bu hükümlerin metnini Bundesrechtsanwaltskammer (BRAK) web sitesinde bulabilirsiniz: 
http://www.brak.de

ÇEVRİMİÇİ İÇERİKLER

Yazar sunulan bilgilerin güncelliği, doğruluğu, tamamlılığı ve kalitesinden sorumlu değildir. Yazar hakkında tazminat talepleri, sunulan bilgilerin kullanımı veya kullanmaması ve daha doğrusu hatalı ve tam olmayan bilgilerin kullanımından meydana gelen maddi ve manevi hasarlarlarla ilgili, yazarın kanıtlanabilir şekilde kasti veya ağır şekilde dikkatsiz bir suçunun mevcut olmadığı takdirde esas olarak  kabul edilmemektedir. Tüm içerikler bağımsızdır ve bağlayıcı değildir. Yazar açıkça sayfaların bir kısmını veya tüm içeriği özel bir duyuru olmadan değiştirmeye, tamamlamaya, silmeye ve yayının geçici olarak veya tamamen kapatılmasını kendisine saklı tutmaktadır.
 

REFERANSLAR VE BAĞLANTILAR

Yazarın sorumluluk alanının dışında bulunan yabancı internet sayfalarına doğrudan veya dolaylı referanslarda (“Bağlantılar“), bir sorumluluk yükümlülüğü sadece yazarın içeriklerden haberdar ve teknik açıdan mümkün ve beklenebilir olduğu takdirde, kullanımı, yasadışı içeriklerinin sözkonusu olduğu takdirde engellemesi mümkün olduğu takdirde yürürlüğe girebilmektedir. Yazar açıkça bağlantının düzenlenmesinde bağlanan sayfalarda yasadışı içeriklerin farkedilebilir olmadığını açıklamaktadır. Yazar bağlanan sayfaların güncel ve gelecekteki tasarımı üzerinde herhangi bir nüfuzu yoktur. Yazar dolayısıyla, açıkça  bağlantının düzenlenmesinden sonra değiştirilen tüm bağlanan sayfaların içeriklerinden uzak durmaktadır. Bu tespit, kendi internet içeriklerinin içerisinde düzenlenen bağlantılar ve referanslar ve yazar tarafından düzenlenen konuk kitapları, tartışma forumları ve E-Posta listelerine yapılan yabancı kayıtlar için geçerlidir. Yasadışı, hatalı ve tam olmayan içerikler ve özellikle bu şekilde sunulan bilgilerin kullanımı veya kullanmamasından meydana gelen hasarlardan, sadece anılan sayfayı sunan kişi sorumlu olup bağlantılar vasıtasıyla ilgili yayını referans gösteren kişi sorumlu tutulamamaktadır.
 

FİKİR SAHİBİ VE İŞARETLEME HAKKI

Yazar, yayınların tamamında, kullanılan grafikler, ses belgeleri, video sekansları ve metinleri
nin telif haklşarını dikkate almaya, kendisinin düzenlediği grafikler, ses belgeleri, video sekansları ve metinlerini kullanmaya veya lisanssız grafikler, ses belgeleri, video sekansları ve metinlerden yararlanmaya gayret etmektedir. İnternet içerikleri içerisinde anılan ve icabında üçüncü kişiler tarafından korunan markalar ve ticari markalar kayıtsız, şartsız olarak geçerli ilgili işaret hakkının hükümlerine ve ilgili kayıtlı sahibin mülkiyet haklarına tabidir. Markaların sadece anılması, markaların üçüncü kişilerin hakları tarafından korunmadığı anlamına gelmemektedir! Yayınlanan, yazar tarafından düzenlenen sayfaların
telif hakkı sadece sayfaların yazarına aittir. Bu tür grafikler, ses belgeleri, video sekansları ve metinlerin diğer elektronik veya basılmış yayınlarda çoğaltılması ve kullanımı yazarın açık rızası olmadan yasaktır.
 

BELGE KORUMA

İnternet içerikleri içerisinde, kişisel veya ticari bilgilerin (E-Posta adresleri, adlar, adresler) girilmesi mümkün olduğu takdirde, kullanıcı bu bilgileri sadece kesinlikle gönüllü olarak açıklamaktadır. Tüm sunulan hizmetlerin kullanımı ve ödenmesi, teknik olarak mümkün ve beklenebilir olduğu takdirde, bu tür bilgilerin açıklanmamasıyla veya daha doğrusu gizli bilgilerin açıklanması veya bir rumuzun açıklanmasıyla  da mümkündür.

 

SORUMLULUKTAN BAĞIŞIKLIĞIN HUKUKEN GEÇERLİLİĞİ

Sorumluluktan bağışıklığın internet içeriklerinin bir parçası olarak algılanması gerekmektedir. Bu metnin bölümleri veya tek ifadelerinin geçerli hukuki duruma uymadığı, artık uymadığı veya tamamen uymadığı takdirde, belgenin diğer bölümlerinin içeriği ve geçerliliği etkilenmemektedir.